Zeker bij autoschade.
  • Schadenet Green Facilities

  • Duurzaam

Schadenet Green Facilities

Green Facilities - Schadenet

Met Schadenet Green Facilities (duurzame, alternatieve en kostenbesparende reparatietechnieken) geven wij maximaal inhoud aan de wens tot duurzaamheid.

Uw wagen wordt kostenbesparend en schadelast-beperkend hersteld. Dit trachten wij te realiseren door het gebruik van nieuwe onderdelen tot een minimum te beperken, alsmede een minimum verbruik van fossiele brandstoffen en energie, waardoor het afval maximaal wordt gereduceerd. Als vervangwagens worden uitsluitend voertuigen ingezet met een lage milieubelasting. Schadenet ‘produceert’ op deze manier in haar duurzaam ingerichte werkplaatsen met Schadenet Green Facilities het meest groene alternatief voor professioneel carrosserieherstel.